BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdania

Drukuj PDF

SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

PLAN I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE ZA OKRES OD 01-01-2020 DO 31-03-2020

 

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I - III 2020 r.

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2020r.

 

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2020 r.

 

Sprawozdania Świadczenie Wychowawcze:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za I miesiąc 2020 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za II miesiąc 2020 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za III miesiąc 2020 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za IV miesiąc 2020 r.

 

 

SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK


Sprawozdanie finansowe sporządzone wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

PLAN I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE ZA OKRES OD 01-01-2019 DO 30-06-2019

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019


Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I - III 2019 r.

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I - VI 2019 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I - IX 2019 r.

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I - XII 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" za I - XII 2019 r.

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2019r.

 

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2019 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2019 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2019 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r.

 

Sprawozdania Świadczenie Wychowawcze:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za I miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za II miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za III miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za IV miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za V miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VI miesiąc 2019 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VII miesiąc 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VIII miesiąc 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za IX miesiąc 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za X miesiąc 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za XI miesiąc 2019r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za XII miesiąc 2019r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

Sprawozdanie finansowe sporządzone wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

 

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2018 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2018 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2018 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2018 r.

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2018 r.

 

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2018 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2018 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2018 r.

 

Sprawozdania Świadczenie Wychowawcze:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za I miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za II miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za III miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za IV miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za V miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VI miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VII miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za VIII miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za IX miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za X miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za XI miesiąc 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu Świadczenia Wychowawczego za XII miesiąc 2018 r.

 

 

Sprawozdanie Dobry Start:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy  (gminę) zadań z zakresu rządowego programu Dobry Start za 2018 r.

 

 

SPRAWOZDANIA ZA 2017 ROK


Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2017 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2017 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2017 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2017 r.

 

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2017 r.

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2017 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2017 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2017 r.

 

 

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2017 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2017 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2017 r.

 

 

SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK

 

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

 

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2016 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2016 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2016 r.

 

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2016 r. - 5 stron

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2016 r. - 5 stron

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2016 r. - 5 stron

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2016 r. - 12 stron

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2016 r. - 22 strony

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2016 r. - 22 strony

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2016 r. - 22 strony

 

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2016 r. - 10 stron

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2016 r. - 10 stron

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2016 r. - 10 stron

 

 

 

SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK

 

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2015 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2015 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2015 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2015 r.

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2015 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2015 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2015 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2015 r.

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2015 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2015 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2015 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2015 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2014 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2014 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2014 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2014 r.

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2014 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2014 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2014 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2014 r.

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2014 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2014 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2014 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2014 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2013 r.

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-IX 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2013 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2013 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2013 r.

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2013 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2013 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2013 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2013 r.

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2013 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2013 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2013 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2013 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2012 ROK

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Pomoc Społeczna:

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-III 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2012 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za 2012 r

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2012 r.

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2012 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2012 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2012 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2012 r.

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2012 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2012 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2012 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2012 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Pomoc Społeczna:

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za 2011 r

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2011 r.

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2011r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2011r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2011r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2011r.

Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za I kwartał 2011r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za II kwartał 2011r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za III kwartał 2011 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2011 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK

 

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Pomoc Społeczna:

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za okres od 1.01.2010 do 30.06.2010

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2010 r.

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2010 r.

 

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2010r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2010r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2010 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2010r.


Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za I kwartał 2010r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za II kwartał 2010r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2010 r.

Sprawozdanie/ sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za IV kwartał 2010r.

 


SPRAWOZDANIA ZA 2009 ROK

 

Gospodarka Funduszami Publicznymi:

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009

Plan i wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

 

Pomoc Społeczna:

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009

 

Sprawozdania Świadczenia Rodzinne:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2009r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za III kwartał 2009 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2009r.


Sprawozdania Fundusz Alimentacyjny:

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za II kwartał 2009r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2009 r.

Sprawozdanie / sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow za IV kwartał 2009r.

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-08 08:54:39)
Ostatnia zmiana: Maciej Korzybski (2020-05-12 14:52:35)

 

bip

mops